Ekaitzak saltsak mindu

Saltsadun platera ekaitzaldian hozkailura Saltsadun platera ekaitzaldian hozkailura

Saltsaren bat prest badugu eta kanpoan ekaitzaldia datorrela sumatzen badugu, saltsa hori, zopa, krema edota prestaturik dugun edozein jatena hozkailura sartzea komeniko litzateke. Ekaitzek prestaturiko jatenak mintzen baititu.

Gora joan